Zaznacz stronę

Dane osobowe

Klauzula przetwarzania danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych powyżej przez administratora danych osobowych: Loans4you.pl Joanna Marczewska z siedzibą przy ul. Lanciego 14/106, 02-792 Warszawa, NIP 9512324822, REGON 366268147 (dalej jako ADO). Wyrażam zgodę na udostępnianie ww. danych podmiotom współpracującym z ADO w celu bezpłatnej analizy finansowej, świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz marketingu produktów lub usług. Podmioty te wskazane są na stronie głównej niniejszego serwisu. Jestem świadomy, iż na tej podstawie ADO lub ww. wskazane podmioty będą mogły skontaktować się ze mną w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, uzupełnienia ww. danych i/lub zaproponowania określonych produktów lub usług, jak również zaproponowania przekazania moich danych podmiotom trzecim. Przyjmuję do wiadomości, iż przekazane dane będą służyły do tworzenia baz danych ADO i w tym zakresie mogą być udostępniane podmiotom trzecim współpracującym z ADO. Oświadczam, że jestem świadoma/y praw przysługujących mi na mocy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm., dalej jako UODO), poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz poinformowano mnie o prawie wglądu do danych, prawie ich poprawiania, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie żądania ich usunięcia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oznacza również potwierdzenie zapoznania się z treścią polityki prywatności i akceptację jej treści. Podstawą prawną przetwarzania, przez ADO danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art 23 ust. 1 pkt 2 i 5 UODO. Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie.