Zaznacz stronę

Pożyczka bez zaświadczeń Pożyczka gotówkowa

Jaką kwotę chcesz pożyczyć?100

Na jaki okres?1

Podaj poprawne dane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez loans4you.pl moich danych osobowych. Zanim wyrazisz zgodę zapoznaj się z pełną treścią klauzuli.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej. Zanim wyrazisz zgodę zapoznaj się z pełną treścią klauzuli.

Pożyczka na dowód bez zaświadczeń o dochodach. Wyślij formularz w 1 min
RRSO oraz opłaty związane z udzieleniem pożyczki
Nasi partnerzy oferują pożyczki z okresem spłaty od 3 do 120 miesięcy. Maksymalne RRSO wynosi 17.28 %

Realna Roczna Stopa Oprocentowania jest wskaźnikiem odzwierciedlającym relację istniejącą pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę a kwotą otrzymanego przez niego kredytu. Z tego względu, że definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, wskaźnik ten obiektywnym narzędziem pozwalającym na porównanie różnych ofert. W przypadku pożyczek pozabankowych należy liczyć się z takimi kosztami, jak opłata przygotowawcza, opłata związana z przedłużeniem okresu spłaty, koszty ubezpieczeń oraz koszty windykacji w postaci upomnień i monitów. Typowa dla produktów firm udzielających pożyczek on-line jest również opłata rejestracyjna wynosząca zazwyczaj 1 gr lub 1 zł, która jest przelewem wykonywanym z konta pożyczkobiorcy na konto pożyczkodawcy w celu zweryfikowania tożsamości i uruchomienia pożyczki.

Reprezentatywny przykład pożyczki

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. dla przedstawionej propozycji kredytu gotówkowego w kwocie 15 000 zł (całkowita kwota kredytu) zawartego na okres 48 miesięcy, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 07.06.2016 r. są następujące: oprocentowanie stałe 5,99%; całkowity koszt kredytu wynosi 3 792,33 zł i obejmuje prowizję za udzielenie kredytu 1629,71 zł, odsetki 2 162,62 zł, opłatę 0,00 zł za przelew środków z tytułu kredytu na rachunek Klienta. Całkowita kwota do zapłaty 18 792,33 zł; rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO 11,86 %; wysokość równych rat miesięcznych 1-47 wynosi 394,21 zł, ostatnia rata 394,06 zł. Minimalny okres kredytowania wynosi 3 miesiące, maksymalny 60 miesięcy.

Zasady odpowiedzialnego pożyczania

Zaciągnięcie pożyczki lub kredytu wymaga rozważenia kilku istotnych aspektów. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić cel niemożliwy do sfinansowania przy pomocy własnych środków, jak i wysokość pożyczki lub kredytu dostosowaną do możliwości finansowych ich biorcy. Należy również pamiętać o tym, aby nie traktować takiego typu źródeł jako formy regularnego wsparcia budżetu domowego, bowiem sytuacja taka może się skończyć wpadnięciem w spiralę długów i ogromnymi problemami finansowymi. Pożyczka jest niewątpliwie zobowiązaniem wpływającym na całą rodzinę, dlatego jej członkowie powinni wiedzieć o celu, w jakim została ona zaciągnięta, jak również o terminie i warunkach jej spłaty. Ważny jest tutaj fakt, aby pożyczka lub kredyt były spłacone razem ze wszystkimi kosztami z określonymi w umowie, a więc prowizją, oprocentowaniem i dodatkowymi opłatami, np. wynikającymi z opóźnień w spłacie rat.

Klienci przed podpisaniem umowy powinni szczegółowo zapoznać się z jej treścią, zwłaszcza w punktach dotyczących wysokości opłat oraz terminu spłaty.

Opóźnienia w spłacie – konsekwencje

Opóźnienie w spłacie raty pożyczki lub kredytu powoduje, że pożyczko lub kredytobiorca musi się liczyć nie tylko z dodatkowymi kosztami, ale również ewentualnymi konsekwencjami o formalnoprawnej naturze. Zgodnie z zawartą umową, pożyczkodawca ma prawo do naliczania dodatkowych opłat, które zazwyczaj wynikają z konieczności wysyłania monitów i wezwań do zapłaty lub przeprowadzenia czynności windykacyjnych. Podstawową taką opłatą są jednak odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Pożyczkobiorca musi się również liczyć z możliwością zgłoszenia pojawiających się opóźnień do bazy dłużników, co w przyszłości może mu utrudnić lub nawet całkowicie uniemożliwić nie tylko zaciągnięcie kredytu, ale również np. zawarcie umowy telekomunikacyjnej.

Zasady dotyczące przedłużania pożyczki

Jednym z uprawnień pożyczkobiorców jest możliwość wnioskowania o wydłużenie okresu spłaty pożyczki lub kredytu. W przypadku większości pożyczek pozabankowych okres ten wynosi tyle, ile pierwotny okres spłaty pożyczki. Zazwyczaj takie wydłużenie jest związane z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku i dokonania dodatkowej opłaty, której wysokość może być nawet równa opłacie za udzielenie pożyczki. Należy pamiętać, aby wniosek o wydłużenie okresu spłaty zobowiązania złożyć przed upływem terminu jego spłaty, bowiem jest to niezbędny warunek jego uwzględnienia.

Konsekwencje braku płatności

W sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie dokona spłaty zaciągniętego przez siebie zobowiązania, wówczas pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań zmierzających do odzyskania kwoty tej pożyczki razem z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Pierwszą i podstawową możliwością stosowaną w tym względzie jest wysłanie na piśmie lub w formie wiadomości e-mail wezwania do zapłaty, za które są naliczane opłaty. Należy również pamiętać o tym, że każdy dzień opóźnienia w spłacie generuje odsetki. W sytuacji, gdy klient nadal nie spłaca pożyczki, zazwyczaj następuje przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej lub wszczynane jest postępowanie sądowe, a w jego następstwie sprawa jest przekazywana do komornika.

Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek

Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia kredytodawcy. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie.

Pożyczki gotówkowe, tzw. pożyczki pozabankowe, są udzielane są na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Należy w tym miejscu zaznaczyć, że niektóre firmy pożyczkowe stosują się również do przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 roku nr 126, poz. 715 z późn. zm.). W tym przypadku, w momencie podpisywania umowy klientom są przedstawiane formularze informacyjne typowe dla kredytów konsumenckich.

Loans4you.pl to nowoczesna porównywarka finansowa. Dzięki nam szybko i całkowicie bezpłatnie porównasz kredyty gotówkowe, szybkie pożyczki z okresem spłaty powyżej 61 dni

Administratorem danych osobowych jest Loans4you.pl Joanna Marczewska z siedzibą …………………………………. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Loans4you.pl Joanna Marczewska. W razie wyrażenie zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawienie oferty oraz udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Baza danych klientów jest zarejestrowana w Generalnym Inspektoracie Danych Osobowych (GIODO).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wypełnienie formularza kontaktowego z zaznaczeniem odpowiednich klauzul, zgód na przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest tożsame z akceptacją Regulaminu i Polityki prywatności

Kontakt

W razie chęci nawiązania kontaktu, zapytania kierować można na adres mailowy bok@loans4you.pl do Loans4you.pl Joanna Marczewska z siedzibą ……………………………….